Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info masteranzi

 

ANUNŢ IMPORTANT- STUDENŢII DIN ANUL TERMINAL

 
DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER - SESIUNEA IULIE 2017
 
PROGRAMARE EXAMENE SEMESTRUL II - 2017
 
NUMĂR LOCURI TABERE 2017
 
ANUNŢ IMPORTANT TABERE
 
INFORMAŢII TABERE 2017
 
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANUNŢ FOARTE IMPORTANT
 
BURSE DE MERIT MASTER SEMESTRUL II
 
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017
 
RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE
 
ANUNŢ TEME LUCRĂRI LICENŢĂ/DISERTAŢIE-FINALIZARE STUDII IULIE 2017
 
 
 
PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00
 

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

 
Taxe administrative anul universitar 2016 - 2017
 
Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte
 
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul