Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info masteranzi

SESIUNE RESTANŢE ŞI MĂRIRI DE NOTA SEPTEMBRIE 2017  
SESIUNE EXTRAORDINAĂ PENTRU ABSOLVENŢI SEPTEMBRIE 2017  
STRUCTURA AN UNIVERSITAR 2017-2018  
ANUNŢ IMPORTANT-STUDENŢII DIN ANUL TERMINAL  
LISTA FINALA CU BENEFICIARII LOCURILOR IN TABARA 2017  
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017  
RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE  
PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00  
   

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

 
   
Taxe administrative anul universitar 2016 - 2017  
   
Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte  
   
   

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul