Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info masteranzi

 
ANUNŢ EXAMEN DISERTAŢIE SESIUNEA FEBRUARIE SPECIALIZAREA PROGRAMARE AVANSATĂ ŞI BAZE DE DATE
 
SESIUNE EXTRAORDINARĂ PENTRU STUDENŢII ANILOR TERMINALI
 
PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA FEBRUARIE AN UNIVERSITAR 2016-2017
 
COLOCVII ŞI EXAMENE IARNĂ 2017
 
DATE DE SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER - SESIUNEA FEBRUARIE 2017
 
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017
 
RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE
 
ANUNŢ TEME LUCRĂRI LICENŢĂ/DISERTAŢIE-FINALIZARE STUDII IULIE 2017
 
 
 
PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00
 

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

 
Taxe administrative anul universitar 2014 - 2015
 
Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte
 
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul