Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info masteranzi

ANUNŢ BURSE SOCIALE SEMESTRUL II 2017-2018  
EXAMENE FINALIZARE STUDII FEBRUARIE 2018  
CONCURS ACORDARE BURSA PERFORMANŢĂ SEM 1 2017-2018  
PROGRAMAREA EXAMENELOR SEMESTRUL I 2017-2018
 
ANUNŢ DIPLOMA DE LICENŢA LA DOSARUL PERSONAL  

 
ANUNŢ FOARTE IMPORTANT PENTRU ABSOLVENŢII 2016-2017 FĂRĂ EXAMEN FINAL  
STRUCTURA AN UNIVERSITAR 2017-2018  
RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE  
PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00  
   

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

 
   
Taxe administrative anul universitar 2016 - 2017  
   
Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte  
   
   

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul