Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info masteranzi

   
REPARTIZARE LOCAŢII TABERE  
   
ADRESA LOCAŢIE TABERE STUDNŢEŞTI  
   
ANUNŢ IMPORTANT TABERE  
   
SESIUNE EXTRAORDINARA AN TERMINAL
 
   
LISTA FINALA CU BENEFICIARII LOCURILOR IN TABARA 2017  
   
PROGRAMARE EXAMENE DE RESTANŢE PENTRU STUDENŢII ANULUI TERMINAL CE SUSŢIN EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN IULIE 2017
 
   
BENEFICIARI LOC TABARA 2017  
   
LISTA CERERILOR STUDENŢILOR ACORDARE LOC TABERE 2017  
   

ANUNŢ IMPORTANT- STUDENŢII DIN ANUL TERMINAL

 
   
DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER - SESIUNEA IULIE 2017  
   
PROGRAMARE EXAMENE SEMESTRUL II - 2017  
   
NUMĂR LOCURI TABERE 2017  
   
ANUNŢ IMPORTANT TABERE  
   
INFORMAŢII TABERE 2017  
   
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANUNŢ FOARTE IMPORTANT  
   
BURSE DE MERIT MASTER SEMESTRUL II  
   
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017  
   
RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN
 
   
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE  
   
ANUNŢ TEME LUCRĂRI LICENŢĂ/DISERTAŢIE-FINALIZARE STUDII IULIE 2017  
   
   
   
PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00  
   

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

 
   
Taxe administrative anul universitar 2016 - 2017  
   
Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte  
   
   

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul