Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
TAXE DE STUDIU PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul


STUDII  UNIVERSITARE DE MASTERAT

SPECIALIZAREA

ANII I, II, TAXĂ (Lei)

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar an I

 

2400

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar an II

 

2400

Programare avansată şi baze de date I

2400

Programare avansată şi baze de date II

2400

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului I

2400

Sisteme electronice inteligente avansate I

2400