Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info studenţi

  ANUNŢ BURSE SOCIALE SEM II 2017-2018  
REZULTATE SUSTINERE LUCRARE LICENŢĂ INFO SI INFO ENGL FEBRUARIE 2018  
  PROGRAMARE PREZENTARE ŞI SUSŢINERE LUCRARE LICENŢĂ INFO/INFO ENGLEZĂ FEBRUARIE 2018  
  REZULTATE EVALUARE CUNOSTINTE DE SPECIALITATE INFO SI INFO ENGLEZĂ FEBRUARIE 2018  
  REZULTATE EXAMEN DIPLOMĂ MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU FEBRUARIE 2018  
  REZULTATE EXAMEN DIPLOMĂ ELECTRONICĂ APLICATĂ FEBRUARIE 2018  
  PROGRAMARE  EXAMEN SCRIS  LICENŢĂ INFORMATICĂ FEBRUARIE 2018  
  PROGRAMARE EXAMEN FINAL ELECTRONICĂ APLICATĂ FEBRUARIE 2018  
EXAMENE DE FINALIZARE STUDII FEBRUARIE 2018  
     
  CONCURS ACORDARE BURSA PERFORMANŢĂ SEM 1 2017-2018  
  Harta săli UAB  
  ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA SPECIALIZAREA INFORMATICĂ AN I
 
     
  ANUNŢ FOARTE IMPORTANT PENTRU ABSOLVENŢII 2016-2017 FĂRĂ EXAMEN FINAL  
     
  STRUCTURĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018  
  RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN  
  DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE  
 

PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00

 
     
 

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

 
     
  Taxe administrative anul universitar 2016 - 2017  
     
  REGULAMENTUL ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A STUDENŢILOR Ciclul I - Studii universitare de licenţă  
     
  Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte  
     
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul