Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info studenţi

ANUNT CONCURS STUDENTI
ANUNT DE LA SERVICIUL SOCIAL CONT IBAN
UNDE GASITI NUMARUL MATRICOL
BURSE SEMESTRUL II 2019-2020 FSEI
ANUNŢ IMPORTANT PROGRAMUL EURO  200
ANUNT OBTINERE ADEVERINTE IN PERIODA DE SUSPENDARE A CURSURILOR
ANUNT BURSE SOCIALE SEM II 2019-2020- DATE DEPUNERE DOSAR, DOCUMETE
PROGRAMAREA COLOCVIILOR SI EXAMENELOR IANUARIE FEBRUARIE 2020
ANUNT IMPORTANT PENTRU STUDENTII DIN ANUL TERMINAL - EXAMENE DE REFACERE DISCIPLINA, DIFERENTE SI RESTANTE (AN TERMINAL)
DATE EXAMEN, ORA SI DOCUMENTE NECESARE PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR  FEBRUARIE 2020

Pentru logarea pe platforma UMS WEB trebuie să parcurgeţi următoarele etape:

  1. Accesaţi adresa: https://ums.uab.ro/ums/do/secure/inregistrare_user.
  2. Introduceţi CNP-ul şi data naşterii (zz-ll-aaaa) şi daţi click pe "Autentificare";
  3. Apasaţi butonul "Acceptă", pentru a accepta noile politici privind protecţia datelor cu caracter personal;
  4. La acest pas trebuie să introduceţi noul utilizator (altul decat CNP-ul) şi o adresa de e-mail ;
  5. Pentru activarea noului cont trebuie  să treceţi la pasul următor;
  6. Veţi primi un e-mail de activare cont pe adresa pe care aţi trecut-o la pasul 4;
  7. Deschideţi e-mail-ul şi daţi click pe link-ul de activare cont;
  8. În fereastra de logare veţi introduce noul cont şi parola data naşterii (zz-ll-aaaa);
  9. Daţi click pe "Autentificare".
  10. Dacă logarea s-a făcut cu succes, noul cont a fost activat.
Pentru suport puteţi scrie pe adresa de e-mail biroulit@uab.ro sau puteţi suna la numărul de telefon 0258.806270.
ALEGEREA STIDENŢIILOR REPREZENTANŢI ÎN FORURILE DE CONDUCERE
ANUNT DEPUNERE DOSARE BURSA SOCIALA SEM I 2019-2020
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020
ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENTI 2019
PROGRAM AUDIENTE DECAN FACULTATEA DE STIINTE EXACTE SI INGINERESTI
 
TAXE SI TARIFE APROBATE PENTRU ANUL UNIV. 2019-2020
Harta săli UAB
RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică -Senat - Reguamente aprobate de senat

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul