Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info studenţi

  ANUNŢ SESIUNE EXTRAORDINARĂ AN TERMINAL 2016/2017 SEPTEMBRIE 2017              
  SESIUNE RESTANŢE SI MĂRIR DE NOTE SEPTEMBRIE 2017              
  SESIUNE EXTRAORDINARĂ PENTRU ABSOLVENŢI SEPTEMBRIE 2017              
  STRUCTURĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018              
  ANUNŢ IMPORTANT-STUDENŢII DIN ANUL TERMINAL              
  LISTA  FINALA CU BENEFICIARII LOCURILOR IN TABARA 2017              
  Adresă acordare burse de performanţă stiinţifică studenţi              
  STRUCTURA ANULUI UNIVERISAR 2016-2017              
  RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN              
  DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE              
 

PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00

             
                 
 

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

             
                 
  Taxe administrative anul universitar 2016 - 2017              
                 
  REGULAMENTUL ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A STUDENŢILOR Ciclul I - Studii universitare de licenţă              
                 
  Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte              
                 
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul