Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info studenţi

    REZULTATE CONTESTATII PROBA SCRISA EVALUARE CUNOSTINTELOR FUNDAMENTALE SI  DE SPECIALITATE  INFORMATICA IULIE 2018  
    REZULTATE PROBA SCRISA EVALUARE CUNOSTINTE FUNDAMENTALE SI DE SPECIALITATE INFORMATICA IULIE 2018  
    REZULTATE EXAMEN DIPLOMA MASURATORI TERESTRE SI CADATRU IULIE 2018  
    PROGRAMARE SUSTINERE LUCRAREA LICENTA INFORMATICĂ IULIE 2018  
    ANUNT CONTESTATII INFORMATICA  
    REZULTATE PREZENTARE SUSTINERE LUCRAREA DIPLOMĂ ELECTRONICĂ APLICATĂ IULIE 2018  
    REZULTATE EVALUAREA CUNOSTINTELOR FUNDAMENTALE SI DE SPECIALITATE ELECTRONICĂ APLICATĂ IULIE 2018  
    ANUNT CONTESTATII INGINERIA MEDIULUI IULIE 2018  
    PROGRAMARE SUSTINERE LUCRAREA DIPLOMA INGINERIA MEDIULUI IULIE 2018  
    REZULTATE PROBA SCRISA EVALUAREA CUNOSTINTELOR SI DE SPECIALITATE INGINERIA MEDIULUI IULIE 2018  
    PROGRAMARE EXAMEN FINAL MASURĂTORI TERESTRE  ŞI CADASTRU IULIE 2018  
    PROGRAMARE EXAMEN FINAL PROBA SCRISĂ EVALUAREA CUNOSTINŢELOR DE SPECIALITATE INFORMATICĂ IULIE 2018  
    PROGRAMARE EXAMEN FINAL PROBA SCRISA EVALUARE CUNOSTINTELOR DE SPECIALITATE INGINERIA MEDIULUI IULIE 2018  
   
 
    DATA SUSTINERE COLOCVIU PRACTICA IULIE 2018  
    SESIUNE DE RESTANTE SI MARIRI DE NOTA ABSOLVENTI IUNIE IULIE 2018
 
    REZULTATE SELECTIE DOSARE BURSA PERFORMANTA IULIE-DECEMBRIE 2018  
    LOCATII TABARA VARA 2018  
   
 
    LISTA STUDENTILOR BENEFICIARI DE LOC IN TABARA VARA 2018  
    CALENDAR DESFĂŞURARE CONCURS  DE ACORDARE BURSA DE PERFORMANŢĂ IULIE- DECEMBRIE 2018  
    COMISIE SELECTIE A STUDENTILOR BENEFICIARI DE L
SESIUNE DE RESTANŢE ŞI MARIRI AN TERMINAL IUNIE 2018
OC IN TABARA VARA 2018
 
    PROGRAMARE EXAMENE SESIUNEA VARA 2018  
    PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR - TABARA VARA 2018  
    TABERE 2018- METODOLOGIE, FISA INSCRIERE, ORDIN  
    DATE EXAMEN FINALIZARE STUDII ŞI ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMEN IULIE 2018  
    ANUNŢ BURSE SOCIALE SEM II 2017-2018  
    Harta săli UAB  
    STRUCTURĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018  
    RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN  
    DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE  
   

PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00

 
       
   

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

 
       
    Taxe administrative anul universitar 2016 - 2017  
       
    REGULAMENTUL ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A STUDENŢILOR Ciclul I - Studii universitare de licenţă  
       
    Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte  
       
   

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul