Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info studenţi

    PROGRAMARE EXAMEN FINAL ELECTRONICA APLICATA SEPTEMBRIE 2018  
    PROGRAMARE EXAMEN FINALIZARE STUDII INFORMATICA - EVALUAREA CUNOSTINTELOR DE SPECIALITATE - SEPTEMBRIE 2018  
    PROGRAMARE EXAMENE SESIUNE EXTRAODINARA ABSOLBENTI 2017/2018 SEPTEMBRIE 2018  
    PROGRAMARE  RESTANTE SI MARIRI DE NOTE SEPTEMBRIE 2018  
    ANUNT RECUPERARE LABORATOARE - ASIST. DRD. PETRASCU CALIN- EA  
    EXAMEN DE FINALIZARE STUDII SEPTEMBRIE 2018 LICENŢĂ  
    ANUNT IMPORTANT ABSOLVENTI 2017-2018 DEPUNERE CERERE DE RESTANTE SEPTEMBRIE 2018  
    ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENTII 2018  
       
       
       
       
       
       
       
       
    Harta săli UAB  
    STRUCTURĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018  
    RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN  
    DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE  
   

PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00

 
       
   

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

 
       
    Taxe administrative anul universitar 2016 - 2017  
       
    REGULAMENTUL ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A STUDENŢILOR Ciclul I - Studii universitare de licenţă  
       
    Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte  
       
   

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul