Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info studenţi

PROGRAMARE COLOCVII SI EXAMENE SEM II INGINERIA MEDIULUI 2020-2021

PROGRAMARE COLOCVII SI EXAMENE SEM II ELECTRONICA APLICATA 2020-2021

PROGRAMARE COLOCVII SI EXAMENE SEM II INGINERIE URBANA SI DEZVOLTARE REGIONALA 2020-2021

PROGRAMARE COLOCVII SI EXAMENE  SEM II INFORMATICA IN LIMBA ENGLEZA 2020-2021

PROGRAMARE COLOCVII SI EXAMENE SEM II INFORMATICA III 2020-2021

PROGRAMARE COLOCVII SI EXAMENE SEM II INFORMATICA II 2020-2021

PROGRAMARE COLOCVIISI EXAMENE SEM II INFORMATICA I 2020-2021

PROGRAMARE COLOCVII SI EXAMENE SEM II  MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU 2020-2021

ATENTIE- ANUNT IMPORTANT - SESIUNEA DE COLOCVII SI EXAMENE SEM II 2020-2021

ATENTIE ANUNT IMPORTANT LEGITIMATII TRANSPORT

ANUNŢ IMPORTANT DESFĂŞURARE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Calendarul concursului pentru acordarea de burse de performanţă în cercetarea ştinţifică studenţească

MODEL CERERE ACORDARE BURSA SOCILALA - CAZ MEDICAL SEM II 2020-2021

MODEL DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE ACORDARE BURSA SOCIALA SEM II 2020-2021

MODEL CERERE ACORDARE BURSA SOCILALA SEM II 2020-2021- ANEXA 1

ANUNT DEPUNERE DOSAR BURSA SOCILARA SEM II 2020-2021

MODEL CERERE INSCRIERE EXAMEN NEPROMOVAT

ANEXA 3- INFORMARE DGPR

ANEXA 4 - DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

ANEXA 2 - CERERE INSCRIERE EXAMEN FINALIZARE STUDII

GHIDUL DE INTEGRITATE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

ANUNT SERVICIUL SOCIAL - CONT BANCAR

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU STUDENŢII ANULUI I -SELECŢIE GT - PROIECT DARIS

PROGRAMARE RIDICARE CARNET SI LEGITIMATIE STUDENT MTC IUDR IM EA

PROGRAMARE RIDICARE CARNET  SI LEGITIMATIE STUDENT INFORMATICA SI INFORMATICA LIMBA ENGLEZA

ANUNT FOARTE IMPORTANT PENTRU STUDENTII DIN REPUBLICA MOLDOVA

MODEL DECLARATIE STUDENTI REPUBLICA MOLDOVA

PROGRAMARE VIZARE CARNET STUDENT SI LEGITIMATIE STUDENT 2020-2021

ANUNT PENTRU STUDENTII ANULUI I 2020-2021 STUDIERE LIMBA GERMANA

TAXE ADMINISTRATIVE 2020-2021

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

LISTE STUDENTI FINANTATI DE LA BUGETUL DE STAT EA IN ANUL UNIV. 2020-2021

LISTE STUDENTI FINANTATI DE LA BUGETUL DE STAT IM IN ANUL UNIV. 2020-2021

LISTE STUDENTI FINANTATI DE LA BUGETUL DE STAT MTC IN ANUL UNIV. 2020-2021

LISTE STUDENTI FINANTATI DE LA BUGETUL DE STAT INFORMATICA SI INFORMATICA LIMBA ENGLEZA IN ANUL UNIV 2020-2021

LISTE STUDENTI FINANTATI DE LA BUGETUL DE STAT IUDR IN ANUL UNIV 2020-2021

ANUNT OBTINERE ADEVERINTE

MODEL CERERE REFACERE DISCIPLINA

ANUNT PROMOVARE AN UNIVERSITAR

PRIMA PAGINA LUCRARE LICENTA-DIPLOMA-DISERTATIE

DECLARATIE PROPRIE RASPUNDERE

ADRESE EMAILL PENTRU INCARCAREA DOCUMENTELOR NECESARE INSCRIERII LA EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII

RESPONSABIL SPECIALIZARE ŞI TUTORI DE AN 2020-2021