Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info studenţi

  ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE LA SPECIALIZAREA INFORMATICĂ AN I
             
  ANUNŢ DEPUNERE DOSARE BURSĂ SOCIALĂ SEM I 2017-2018              
  ANUNŢ FOARTE IMPORTANT PENTRU ABSOLVENŢII 2016-2017 FĂRĂ EXAMEN FINAL              
  ANUNŢ FOARTE IMPORTANT PENTRU ELIBERARE LEGITIMAŢII TRANSPORT NOI ANILOR SUPERIORI 2017-2018              
  STRUCTURĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018              
  RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN              
  DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE              
 

PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00

             
                 
 

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

             
                 
  Taxe administrative anul universitar 2016 - 2017              
                 
  REGULAMENTUL ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A STUDENŢILOR Ciclul I - Studii universitare de licenţă              
                 
  Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte              
                 
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul