Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info studenţi

 
ANUNŢ LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE SPECIALIZAREA INFORMATICĂ
 
ANUNŢ LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE SPECIALIZAREA MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU
 
ANUNŢ LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE SPECIALIZAREA INGINERIA MEDIULUI
 
ANUNŢ LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE SPECIALIZAREA ELECTRONICĂ APLICATĂ
 
SESIUNE EXTRAORDINARĂ PENTRU STUDENŢII ANILOR TEMINALI
 
PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA FEBRUARIE AN UNIVERSITAR 2016-2017
 
COLOCVII ŞI EXAMENE IARNĂ 2017
 
DATE DE SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2017
 
STRUCTURA ANULUI UNIVERISAR 2016-2017
 
RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE
 
ANUNŢ TEME LUCRĂRI LICENŢĂ/DISERTAŢIE-FINALIZARE STUDII IULIE 2017
 

PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00

 

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

 
Taxe administrative anul universitar 2014 - 2015
 
REGULAMENTUL ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A STUDENŢILOR Ciclul I - Studii universitare de licenţă
 
Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul