Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info studenţi

    COLOCVII SI EXAMENE IANUARIE FEBRUARIE 2019  
    PROGRAMARE SESIUNE SEM I IANUARIE FEBRIARIE 2019  
    DATE EXAMEN FINALIZARE STUDII SI ACTE NECESARE - FEBRUARIE 2019  
    OFERTA BURSE MFESC AUSTRIA  
    CALENDAR DESFASURARE CONCURS BURSA PERFORMANTA IANUARIE -IUNIE 2019  
    TAXE SI TARIFE APROBATE PENTRU ANUL UNIV. 2018-2019  
    ANUNT DEPUNERE DOSARE BURSA SOCIALA SEM I 2018/2019  
    STRUCTURA ANULUI UNIVERITAR 2018/2019  
    ANUNŢ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENTII 2018  
       
    Harta săli UAB  
    RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN  
    DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE  
   

PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00

 
       
   

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

 
       
    Taxe administrative anul universitar 2016 - 2017  
    REGULAMENTUL ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A STUDENŢILOR Ciclul I - Studii universitare de licenţă  
    Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte  
       
   

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul