Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Info studenţi

 

ANUNŢ IMPORTANT- STUDENŢII DIN ANUL TERMINAL

 
DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 2017 
 
PROGRAMARE EXAMENE SEMESTRUL II - 2017
 
NUMĂR LOCURI TABERE 2017
 
ANUNŢ IMPORTANT TABERE
 
INFORMAŢII TABERE 2017
 
ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANUNŢ FOARTE IMPORTANT
 
BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞI MERIT LICENŢĂ SEMESTRUL II
 
BURSE SOCIALE LICENŢĂ SEMESTRUL II
 
ANUNŢ PROGRAM EURO 200-2017
 
MODEL CERERE PROGRAM EURO 200-2017
 
STRUCTURA ANULUI UNIVERISAR 2016-2017
 
RESPONSABILII PE SPECIALIZARE ŞI TUTORII DE AN
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE ADEVERINŢE
 
ANUNŢ TEME LUCRĂRI LICENŢĂ/DISERTAŢIE-FINALIZARE STUDII IULIE 2017
 

PROGRAM AUDIENŢE  DECAN  - MARŢI 12,00-14,00

 

Program de relaţii cu publicul - Secratariat Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Luni - 10.00 - 13.00

Marţi - 13.00 - 15.00

Miercuri - 10.00 - 13.00

Joi - 13.00 - 15.00

Vineri - 10.00 - 13.00

 
Taxe administrative anul universitar 2016 - 2017
 
REGULAMENTUL ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A STUDENŢILOR Ciclul I - Studii universitare de licenţă
 
Pentru mai multe regulamente accesaţi modulul de Informare Publică secţiunea de Regulamente şi rapoarte
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul