Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
TAXE DE STUDIU PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul


 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

SPECIALIZAREA

ANII I, II, III, IV

TAXĂ (Lei)

Informatică

2400

Informatică în limba engleză

3600

Măsurători terestre şi cadastru

2400

Ingineria mediului

2400

Electronică aplicată

2400