Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Conferinţe 2020 Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

 

Manifestări ştiinţifice 2020

 

 

 

Denumirea evenimentului

Perioada de desfăşurare

Descrierea succintă a evenimentului

Participare (naţională, internaţională, cadre didactice, cercetători, studenţi, etc)

Responsabil

Sesiunea studenţească de comunicări

"In Extenso" -

24-25 Aprilie

2020

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor şi masteranzilor, domeniile inginerie şi informatică

Naţional

Conf. univ. dr. ing.

Andreea Begov Ungur

Lect. univ. dr. ing.

Mihaela Ciortea

Conferinţa Naţională a Societăţi de Geografie

15-16 Mai 2020

Conferinţa este dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din domeniile ştiinţe al Pământului, Geografie

Participare naţională - cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar

Prof. univ.dr. 

Dimen Levente,

Prof. Mioara Bulbucan

GeoCAD

22-23 Mai 2020

Simpozion Naţional cu participare Internaţională GeoCAD e este dedicat cadrelor didactice din învăţământul universitar, cercetătorilor, specialiştilor în domeniul Geodeziei şi Cadastrului

Naţional cu participare Internaţională

Prof. univ. dr. ing.

Ioan Ienciu      

SATEE

19-21 Iunie

2020

Conferinţă internaţională

 

Internaţional

Prof. univ. dr.

Tulbure Adrian

CPDSEI 2020-

24 Noiembrie

2020

Simpozion naţional adresat profesorilor din învăţământul preuniversitar

Naţional

Conf. univ. dr. ing.

Andreea Begov Ungur

Lect. univ. dr. ing.

Mihaela Ciortea