Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Prezentare Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

 

 

 

     Bine aţi venit la Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti!


     Dragi vizitatori,

 

     Suntem încântaţi să avem oportunitatea de a vă prezenta programele de studiu, laboratoarele de cercetare, resursa umană şi priorităţile ştiinţifice, şi de a împărtăşi cu dvs. realizările noastre. Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti este parte integrată a Universităţii 1 Decembrie 1918, din Alba Iulia, fiind şi cea mai tânără dintre facultăţile ce formează comunitatea academică albaiuliană. Facultatea s-a născut ca răspuns la necesităţile evidente din plan local şi regional, cu privire la informatizarea, tehnologizarea şi dezvoltarea de soluţii viabile în domeniul ştiinţelor inginereşti. Viziunea, misiunea şi obiectivele  reflectă angajamentul nostru faţă de universitate şi comunitate. Prin obiectivele propuse, ne dorim să devenim prima opţiune pentru elevii, studenţii, mediul de afaceri şi industria din regiune.

 

     Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti este o comunitate vibrantă de studenţi, profesori, personal şi absolvenţi, care întruchipează principiul că noi toţi ne vom angaja să susţinem Excelenţa şi Implicarea în societate. Excelenţa se bazează pe calitate în actul educaţional şi cel ştiinţific, iar implicarea în societate presupune responsabilitate şi maturitate.

 

     Creativitatea, Eficienţa şi Afirmarea sunt atributele fundamentale ale inginerilor şi informaticienilor care poartă emblema  facultăţii noastre. În scopul promovării acestor valori, Facultatea vă oferă programe de licenţă şi master în domeniile:  Informatică, Electronică Aplicată,  Inginerie geodezică şi Ingineria Mediului.

 

Studii universitare de licenţă:

Studii universitare de master:

Informatică - 6 semestre; Computer Science - 6 semestre

Programare Avansată şi Baze de date -4 semestre

Electronică Aplicată - 8 semestre

Sisteme Electronice Inteligente Avansate - 4 semestre

Măsurători Terestre şi Cadastru - 8 semestre

Sisteme Informaţionale Cadastrale şi Management Imobiliar - 4 semestre

Ingineria Mediului - 8 semestre

Evaluarea, Monitorizarea şi Auditul Mediului - 4 semestre

Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională - 8 semestre  

 

          Prin proiecte de cercetare, programe de dezvoltare-inovare, programe de studii, colaborări multidisciplinare naţionale şi internaţionale, noi suntem capabili să răspundem unor provocări actuale, în domeniul ştiinţelor exacte şi inginereşti. De asemenea, Facultatea încurajează legături puternice cu firmele şi companiile de profil din regiune, în scopul alinierii competenţelor profesionale dobândite de absolvenţi la cerinţele de pe piaţa muncii. Mai mult decât caracterul fundamental de furnizor de educaţie, Facultatea, prin Centru de Inovare şi Relaţii cu Mediul Economic, se doreşte a fi un mediator şi un liant al comunităţii de profesionişti, deopotrivă studenţi, cercetători sau practicieni. 

 

     Fie că sunteţi un elev interesat de oferta educaţională, un student nou care descoperă Facultatea noastră sau un potential partener din mediul de afaceri, vă invităm să descoperiţi Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti şi să ne cunoaşteţi!

 

Fii Student Excelent şi Implicat! = FSEI

Decan

Conf. univ.dr. Corina Rotar