Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Orare studenţi Sem II An universitar 2017-2018
Electronică aplicată - zi
Publicat: 15-03-2018
Ingineria mediului - zi
Publicat: 16-03-2018
Informatică - zi
Publicat: 22-02-2018
Informatică (în limba engleză) - zi
nepublicat
Măsurători terestre şi cadastru - zi
Publicat: 09-03-2018
Inginerie urbană şi dezvoltare regională* - zi
nepublicat