Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Orare studenţi Sem II An universitar 2019-2020
Electronică aplicată - zi
Publicat: 03-03-2020
Ingineria mediului - zi
Publicat: 02-03-2020
Informatică - zi
Publicat: 11-03-2020
Informatică (în limba engleză) - zi
Publicat: 21-02-2020
Măsurători terestre şi cadastru - zi
Publicat: 19-02-2020
Inginerie urbană şi dezvoltare regională* - zi
Publicat: 11-03-2020