Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Decan Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Conf. univ. dr. Rotar Corina

Consiliul facultăţii - membru
Lect. univ. dr. Aldea Mihaela

Cadru didactic
Lect. univ. dr. Ciortea Elisabeta Mihaela

Consiliul facultăţii - membru
Conf. univ. dr. ing. Borşan Tudor

Cadru didactic
Prof. univ. dr. Dimen Levente

Student
Consiliul facultăţii Jurj Vasile Daniel

Student
Consiliul facultăţii Hopirtean Constantin Cosmin