Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Decan Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Conf. univ. dr. Rotar Corina

Consiliul facultăţii - membru
Conf. univ. dr. Popa Dorin Victor

Consiliul facultăţii - membru
Conf. univ. dr. ing. Borşan Tudor

Consiliul facultăţii - membru
Lect. univ. dr. Aldea Mihaela

Consiliul facultăţii - membru
Lect. univ. dr. Oroian-Boca Maria Loredana

Studentă
Consiliul facultăţii Avrămuţ Iuliana Maria

Student
Consiliul facultăţii Stan Darmin Mădălin